Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp do Chi cục Thuế Huyện Yên Sơn quản lý

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG

Địa chỉ: ., Xã Xuân Vân, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000231133

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG PHÁT

Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Tân Bình, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000833089

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TOÀN THỊNH

Địa chỉ: Xóm Nghĩa Trung, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000833843

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI AN DƯƠNG

Địa chỉ: Xóm phố Lang Quán, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000801873

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH TIẾN DŨNG

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000802041

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Xóm Giếng Đõ, Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000803616

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN TUÂN

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000804049

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP HÙNG LỢI

Địa chỉ: Thôn Cóoc, Xã Hùng Lợi, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000805010

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY HIỆU

Địa chỉ: Xóm Đồng Cầu, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000805317

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

Địa chỉ: Thôn Làng Hản, Xã Kim Quan, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000805525

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÊ TÔNG TÂN SANG

Địa chỉ: Xóm Nghĩa Trung, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000808244

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HOÀNG HIỂN

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Kim Phú, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000810187

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MINH ĐỨC

Địa chỉ: Xóm Trường Sơn, Xã Chân Sơn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000810236

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI HÙNG NGỌC

Địa chỉ: Km 9, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000810490

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HÙNG THỊNH

Địa chỉ: Xóm Ngành nghề, Xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000811688

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THÁI THỊNH

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000812000

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP XÃ MỸ BẰNG

Địa chỉ: Xóm Lập Thành, Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000812071

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI HIỆP PHONG

Địa chỉ: Số nhà 54, tổ 8, Thị trấn Tân Bình, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000814368

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KHÁNH XUÂN

Địa chỉ: Xóm Vông Vàng 2, Xã Xuân Vân, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000815467

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP CHÂN SƠN

Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, Xã Chân Sơn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000815932

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÕ THUẬN PHÁT

Địa chỉ: Xóm 13, Xã Kim Phú, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000816904

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BẢO NGỌC NHUNG

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Đội Bình, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000816975

HẠT QUẢN LÝ GIAO THÔNG YÊN SƠN

Địa chỉ: Xã An tường,,, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000183031

TRẠM THÚ Y YÊN SƠN

Địa chỉ: Thôn An hoà, An tường,, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000186635

PHÒNG TƯ PHÁP YÊN SƠN

Địa chỉ: Xã An tường,, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000186642

PHÒNG KẾ HOẠCH YÊN SƠN

Địa chỉ: ,, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000186667

ĐỘI THI HÀNH ÁN YÊN SƠN

Địa chỉ: ,, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000186674

PHÒNG ĐỊA CHÍNH YÊN SƠN

Địa chỉ: ,, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000186681

CÔNG AN YÊN SƠN

Địa chỉ: Xã An tường,, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000186699

UBND XÃ TRUNG TRỰC

Địa chỉ: Xã Trung trực,,, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000186709

UBND XÃ LỰC HÀNH

Địa chỉ: Xã Lực hành,, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000186716

UBND XÃ XUÂN VÂN

Địa chỉ: Xã Xuân vân,, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000186723

UBND XÃ PHÚC NINH

Địa chỉ: Xã Phúc ninh,, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000186730

UBND XÃ QUÝ QUÂN

Địa chỉ: Quý quân,, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000186748

UBND XÃ ĐẠO VIỆN

Địa chỉ: Đạo viện,, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Mã số thuế: 5000186755

Thông tin công ty Tra cứu thông tin công ty Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp Tra cứu thông tin người nộp thuế  chữ ký số giá rẻ thiết kế web giá rẻ