Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp do Chi cục Thuế Huyện Tủa Chùa quản lý

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn,, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600202247

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, thị trấn,, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600202078

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, Thị trấn,, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600202102

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Địa chỉ: Khu Thắng lợi thị trấn Tủa Chùa, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600211900

PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN TỦA CHÙA

Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600291624

VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN TỦA CHÙA

Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, Thị trấn,, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600202039

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ HUYỆN TỦA CHÙA

Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn,, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600202046

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN TỦA CHÙA

Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, thị trấn,, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600202053

PHÒNG THƯƠNG BINH VÀ LAO ĐỘNG XÃ HỘI

Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, thị trấn,, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600202060

KHỐI ĐOÀN THỂ HUYỆN TỦA CHÙA

Địa chỉ: Khu Đồng Tâm,, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600202085

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TỦA CHÙA

Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn,, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600202092

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA

Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, Thị trấn,, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600202134

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA

Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, Thị trấn,, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600202141

TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT HUYỆN TỦA CHÙA

Địa chỉ: Khu Đoàn kết, Thị trấn,, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600202159

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH

Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn,, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600202166

TRẠM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ

Địa chỉ: Khu thắng Lợi, Thị trấn,, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600202173

PHÒNG Y TẾ HUYỆN TỦA CHÙA

Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, Thị trấn,, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600202198

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Địa chỉ: Thị trấn Tủa Chùa,, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600202215

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN TỦA CHÙA

Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn,, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600202254

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH

Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn,, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600202335

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT CƯƠNG

Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600202800

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG ĐỨC

Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn Tủa Chùa,, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600205022

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT HÙNG

Địa chỉ: Tiểu khu Thống Nhất, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600208954

HỢP TÁC XÃ TRỊNH THOA

Địa chỉ: Thị trấn Tủa chùa,, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600118394

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG HỒNG HÀ

Địa chỉ: 36, Tiểu khu Thống nhất, Thị trấn Tủa chùa, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600120361

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN MINH ĐÔNG

Địa chỉ: 34A, Tiểu khu Thống nhất, Thị trấn Tủa chùa, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600120386

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TƯ NHÂN VIỆT ANH

Địa chỉ: Số nhà 73 khu phố Đồng Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600222236

TRƯỞNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TỦA CHÙA

Địa chỉ: Khu Thành Công, Thị Trấn Tủa Chùa, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600224297

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI NGUYÊN TÌNH

Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600228534

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG VÂN ANH ĐIỆN BIÊN PHỦ

Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600232040

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÁNH NGÂN ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Tổ dân phố Thống Nhất, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600232065

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIẢM NGHÈO HUYỆN TỦA CHÙA

Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị Trấn Tủa Chùa, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600232072

BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN QUĨ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TỦA CHÙA

Địa chỉ: Khu Quyết thắng, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600235690

CÔNG TY TNHH HOÀNG ÁNH TỈNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600238028

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VINH HỒ

Địa chỉ: Tiểu khu Thành Công, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế: 5600145711

Thông tin công ty Tra cứu thông tin công ty Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp Tra cứu thông tin người nộp thuế  chữ ký số giá rẻ thiết kế web giá rẻ