• HỢP TÁC XÃ NGUYỄN AN SƠN BẮC SƠN

    Mã số thuế: 4900851610 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng

    Địa chỉ: Số nhà 140, Khối phố Trần Đăng Ninh, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn