• CÔNG TY TNHH - TMDV - TƯ VẤN DU HỌC VIỆT HOA

  Mã số thuế: 2200788039 - Đại diện pháp luật: Châu Minh Võ

  Địa chỉ: Số 164, ấp âu Thọ B,, Xã Vĩnh Hải, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

 • HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ MÃNG CẦU TA

  Mã số thuế: 2200787902 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Văn

  Địa chỉ: ấp Hòa Hiệp,, Xã Lai Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM DV ÚT XINH

  Mã số thuế: 2200788021 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hải

  Địa chỉ: Số 51, ấp Trà Vôn A,, Xã Vĩnh Tân, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

 • CÔNG TY TNHH MTV LÊ THÀNH ĐÔ

  Mã số thuế: 2200787250 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Đô

  Địa chỉ: Số 13 ấp Tân Lập,, Xã Vĩnh Hiệp, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

 • CÔNG TY TNHH NHƯ NGHIỆP

  Mã số thuế: 2200784362 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Sung

  Địa chỉ: Số 54, ấp Kinh Mới,, Xã Vĩnh Hiệp, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

 • CÔNG TY TNHH G8 CLEAN SOLAR

  Mã số thuế: 2200784725 - Đại diện pháp luật: Ngụy Bá Tùng

  Địa chỉ: TĐ số 1486, TBĐ số 6, ấp Trà Vôn B,, Xã Vĩnh Tân, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

 • CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NĂNG LƯỢNG HỮU NGHỊ

  Mã số thuế: 2200782301 - Đại diện pháp luật: Trân Văn Nghị

  Địa chỉ: TĐ số 127, TBĐ số 9, Khóm Trà Niên,, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

 • CÔNG TY TNHH MTV TÚ XUÂN

  Mã số thuế: 2200782492 - Đại diện pháp luật: Tăng Thị Kim Thanh

  Địa chỉ: Số 373, ấp Prey Chóp B,, Xã Lai Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

 • CÔNG TY TNHH XD-DV KYQUAN LAND

  Mã số thuế: 2200784690 - Đại diện pháp luật: Kỷ Liêu Minh Quân

  Địa chỉ: Số 434 đường 30/4, khóm 1,, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

 • HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CHĂN NUÔI BÒ ĐẠI PHÁT

  Mã số thuế: 2200784475 - Đại diện pháp luật: Trần Bảo Trúc

  Địa chỉ: khóm Soài Côn,, Xã Vĩnh Châu, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

 • CÔNG TY TNHH ARTEMIA VĨNH CHÂU

  Mã số thuế: 2200783182 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Hua

  Địa chỉ: Số 45 Lê Lai, Khóm 4,, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SONG NGỌC

  Mã số thuế: 2200782830 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Đào

  Địa chỉ: thửa đất số 28, tờ bản đồ số 41, khóm sở tại B,, Phường Vĩnh Phước, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

 • CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MỚI UHP

  Mã số thuế: 2200782573 - Đại diện pháp luật: Ung Hoàng Phúc

  Địa chỉ: Số 20 Khóm Soài Côn,, Xã Vĩnh Châu, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

 • CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH TIÊN

  Mã số thuế: 2200781756 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Mỹ Tiên

  Địa chỉ: Số 06 Lê Hồng Phong, Khóm 2,, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

 • CÔNG TY TNHH YẾN SÀO QUỐC TÍN

  Mã số thuế: 2200781033 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Y Loa

  Địa chỉ: Số 17 Đồng Khởi, Khóm 2,, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU ĐỨC HẢI

  Mã số thuế: 2200779468 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Hạnh

  Địa chỉ: Số 365 Khóm Lẫm Thiết,, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

 • CÔNG TY TNHH TÔM BIỂN VĨNH CHÂU

  Mã số thuế: 2200779595 - Đại diện pháp luật: Quách Tấn Lợi

  Địa chỉ: Thửa đất số 23, Tờ bản đồ số 23, Khóm 1, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

 • HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN NUÔI TÔM SẠCH

  Mã số thuế: 2200779387 - Đại diện pháp luật: Trần Hán Thành

  Địa chỉ: ấp Phạm Kiểu,, Xã Vĩnh Hiệp, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÁI HƯNG VN

  Mã số thuế: 2200780329 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Thăng

  Địa chỉ: Thửa đất số 97, tờ bản đồ số 72, Khóm Cà Lăng A,, Xã Vĩnh Châu, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

 • TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ DÂN LẬP BỒI THANH

  Mã số thuế: 2200779274 - Đại diện pháp luật: La Hồng Hương

  Địa chỉ: Số 96 đường Trần Hưng Đạo,, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng