• ĐỘI THUẾ XÃ NGŨ PHỤNG

  Mã số thuế: 3400502881-001 - Đại diện pháp luật:

  Địa chỉ: Ngu Phung, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

 • ĐỘI THUẾ XÃ LONG HẢI

  Mã số thuế: 3400502842-001 - Đại diện pháp luật:

  Địa chỉ: Long Hai, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

 • ĐỘI THUẾ XÃ TAM THANH

  Mã số thuế: 3400502835-001 - Đại diện pháp luật:

  Địa chỉ: Tam Thanh, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

 • DOANH NGHIỆP TN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI PHÚ THẮNG

  Mã số thuế: 3400006241 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Thắng

  Địa chỉ: Thôn Quý Thạnh, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN NHƯỠNG

  Mã số thuế: 3400003466 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhưỡng

  Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

 • CHI CỤC THUẾ PHÚ QÚY

  Mã số thuế: 3400236615-009 - Đại diện pháp luật:

  Địa chỉ: Tam Thanh,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

 • ĐỘI TRƯỚC BẠ, THU KHÁC CCT PHÚ QUÝ

  Mã số thuế: 3400236615-026 - Đại diện pháp luật:

  Địa chỉ: CCT Huyện Phú Quý, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

 • ĐỘI NVDT-TTHT PHÚ QÚY

  Mã số thuế: 3400236615-039 - Đại diện pháp luật:

  Địa chỉ: CCT Huyện Phú Quý,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG VẠN ĐỨC

  Mã số thuế: 3401108447 - Đại diện pháp luật: Phạm Toàn Uy

  Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

 • CÔNG TY TNHH THU MUA HẢI SẢN SAO MAI

  Mã số thuế: 3401074910 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Mai

  Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG PHÁT

  Mã số thuế: 3400795892 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nhanh

  Địa chỉ: Thôn Mỹ Khê, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

 • HỢP TÁC XÃ HƯNG PHÁT

  Mã số thuế: 3400485562 - Đại diện pháp luật: Châu Văn Trí

  Địa chỉ: Thôn Mỹ Khê, Xã Tam Thanh,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI PHƯỚC

  Mã số thuế: 3400274096 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiến

  Địa chỉ: Thôn Triều Dương (thôn 6 cũ ), Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

 • HTX VẬN TẢI BIỂN PHÚ QÚY

  Mã số thuế: 3400293839 - Đại diện pháp luật: Đỗ Lý Hiền

  Địa chỉ: 89 đường Phan Bội Châu, Thôn Mỹ Khê, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

 • CÔNG TY TNHH NƯỚC ĐÁ TÂN THẮNG

  Mã số thuế: 3400285210 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuấn

  Địa chỉ: Thôn 4, Tam Thanh,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

 • DOANH NGHIỆP TN HOÀ HIẾN

  Mã số thuế: 3400221898 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Hòa

  Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

 • DNTN NƯỚC ĐÁ ĐỒNG TÂM - PHÚ QUÝ

  Mã số thuế: 3400349792 - Đại diện pháp luật: Đồng Văn Triềm

  Địa chỉ: Thôn 8, Long Hải,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

 • HTX CƠ GIỚI PHÚ QÚY

  Mã số thuế: 3400346826 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Phúc

  Địa chỉ: Thôn 6, Tam Thanh,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

 • ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH PHÚ QÚY

  Mã số thuế: 3400344096 - Đại diện pháp luật: Đài Phát Thanh Truyền Hình Phú

  Địa chỉ: Thôn 3, Ngũ Phụng,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

 • DNTN TM HẢI PHÚ

  Mã số thuế: 3400334845 - Đại diện pháp luật: Trần Thắng Hưng

  Địa chỉ: Thôn 8, Long Hải,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận