• HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VU HOÀNG TRANG

  Mã số thuế: 5300781603 - Đại diện pháp luật: Vũ Việt Hoàng

  Địa chỉ: Số nhà 46 phố Bản Lầu,, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • HỢP TÁC XÃ THUẬN TIẾN

  Mã số thuế: 5300781949 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thuận

  Địa chỉ: Số nhà 809 đường Nguyễn Tất Thành,, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SAO ÁNH DƯƠNG

  Mã số thuế: 5300780783 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sơn

  Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Ngọc Sơn, Bản 9 thôn Mai Đào,, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG THCS SỐ 1 THƯỢNG HÀ

  Mã số thuế: 5300779146 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoạt

  Địa chỉ: Thôn 3 Vài Siêu xã Thượng Hà, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG THCS SỐ 2 THƯỢNG HÀ

  Mã số thuế: 5300779160 - Đại diện pháp luật: Đinh Thế Long

  Địa chỉ: Thôn 5 Mai Đào xã Thượng hà huyện Bảo Yên, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG THCS XÃ ĐIỆN QUAN

  Mã số thuế: 5300779234 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Huệ

  Địa chỉ: Bản 3 Xã Điện Quan, Xã Điện Quan, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG TH & THCS CAM CỌN

  Mã số thuế: 5300779227 - Đại diện pháp luật: Đào Trọng Nguyên

  Địa chỉ: Thôn Hông Cam, Xã Cam Cọn, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG THCS SỐ 1 CAM CỌN

  Mã số thuế: 5300779192 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Lân

  Địa chỉ: Bản Cọn 2 Xã Cam Cọn, Xã Cam Cọn, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG TIỂU HỌC & TRUNG HỌC CƠ SƠ SỐ 2 PHÚC KHÁNH

  Mã số thuế: 5300779185 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Việt

  Địa chỉ: Bản Tằng Cà Xã Phúc Khánh, X� Ph�c Kh�nh, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG TH & THCS KIM SƠN

  Mã số thuế: 5300779259 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trường Lâm

  Địa chỉ: Bản 3AB Xã Kim Sơn, Xã Kim Sơn, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TUẤN VĂN

  Mã số thuế: 5300779308 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Văn

  Địa chỉ: Số nhà 09 đường Ngô Quyền, Tổ dân phố 2,, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG THCS XÃ MINH TÂN

  Mã số thuế: 5300779315 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng Hải

  Địa chỉ: Bản Mai 3 Xã Minh Tân, Xã Minh Tân, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • HỢP TÁC XÃ CHUỐI NGỰ HỒNG CAM

  Mã số thuế: 5300779379 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Lại

  Địa chỉ: Thôn Hồng Cam,, Xã Cam Cọn, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG THCS SỐ 1 XÃ BẢO HÀ

  Mã số thuế: 5300779393 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành

  Địa chỉ: Bản Lâm Sản Xã Bảo Hà, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ VĨNH YÊN

  Mã số thuế: 5300778745 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Liên

  Địa chỉ: Bản Khuổi Phường,, Xã Vĩnh Yên, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HÒA TÂN

  Mã số thuế: 5300774927 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hòa

  Địa chỉ: Bản Minh Hải,, Xã Minh Tân, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • HỢP TÁC XÃ NONG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BẢO YÊN

  Mã số thuế: 5300775046 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tăng

  Địa chỉ: Bản Khoai 3,, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • CÔNG TY TNHH MTV TỔNG HỢP 29

  Mã số thuế: 5300776138 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Giang

  Địa chỉ: Nhà ông Đặng Văn Giang, tổ 9B,, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HUYỀN MY

  Mã số thuế: 5300773521 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trường

  Địa chỉ: Số nhà 56, Đường Ngô Quyền,, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ LƯƠNG SƠN

  Mã số thuế: 5300770785 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hợi

  Địa chỉ: Bản Phịa 2 xã Lương Sơn, Xã Lương Sơn, Huyện Bảo Yên, Lào Cai