• TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ XUÂN HÒA

  Mã số thuế: 5300770489 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tùng

  Địa chỉ: Bản Lụ xã Xuân Hòa, Xã Xuân Hoà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG MẦM NON TÂN DƯƠNG

  Mã số thuế: 5300770471 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mười

  Địa chỉ: Bản Mủng xã Tân Dương, Xã Tân Dương, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG MẦM NON YÊN SƠN

  Mã số thuế: 5300770464 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hà

  Địa chỉ: Bản Mạ 2 xã Yên Sơn, Xã Yên Sơn, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG MẦM NON MINH TÂN

  Mã số thuế: 5300770457 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu

  Địa chỉ: Bản Bon 2 xã Minh Tân, Xã Minh Tân, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG MẦM NON VIỆT TIẾN

  Mã số thuế: 5300770432 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Huệ

  Địa chỉ: Thôn Già Thượng xã Việt Tiến, Xã Việt Tiến, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ YÊN SƠN

  Mã số thuế: 5300770425 - Đại diện pháp luật: Lê Quỳnh Nga

  Địa chỉ: Bản Mạ 2 xã Yên Sơn, Xã Yên Sơn, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG MẦM NON VĨNH YÊN

  Mã số thuế: 5300770513 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Trại

  Địa chỉ: Bản Pác Mạc xã Vĩnh Yên, Xã Vĩnh Yên, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH YÊN

  Mã số thuế: 5300770506 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Trọng

  Địa chỉ: Bản Pác Mạc xã Vĩnh Yên, Xã Vĩnh Yên, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 VĨNH YÊN

  Mã số thuế: 5300770496 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Hùng

  Địa chỉ: Bản Pác Mạc xã Vĩnh Yên, Xã Vĩnh Yên, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SỐ 1 XÃ LONG KHÁNH

  Mã số thuế: 5300770601 - Đại diện pháp luật: Giàng Thị Minh

  Địa chỉ: Bản 6 xã Long Khánh, Xã Long Khánh, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ NGHĨA ĐÔ

  Mã số thuế: 5300770619 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Vinh

  Địa chỉ: Bản Nà Đình xã Nghĩa Đô, Xã Nghĩa Đô, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA ĐÔ

  Mã số thuế: 5300770626 - Đại diện pháp luật: Đường Thị Lệ Thủy

  Địa chỉ: Bản Kem xã Nghĩa Đô, Xã Nghĩa Đô, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ ĐIỆN QUAN

  Mã số thuế: 5300770633 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng

  Địa chỉ: Bản Trà xã Điện Quan, Xã Điện Quan, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG MẦM NON SỐ 1 XUÂN HÒA

  Mã số thuế: 5300770640 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Tâm

  Địa chỉ: Bản Mai Hạ xã Xuân Hòa, Xã Xuân Hoà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG PHỐ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC TÂN TIẾN

  Mã số thuế: 5300770658 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Điệp

  Địa chỉ: Bản Thác Xa xã Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 CAM CỌN

  Mã số thuế: 5300770665 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mai Khang

  Địa chỉ: Bản Tân tiến xã Cam Cọn, Xã Cam Cọn, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ BẢO HÀ

  Mã số thuế: 5300770538 - Đại diện pháp luật: Trần Bá Tràng

  Địa chỉ: Bản Tắp 3 xã Bảo Hà, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ THƯỢNG HÀ

  Mã số thuế: 5300770545 - Đại diện pháp luật: Tạ Hoàng Phương

  Địa chỉ: Thôn 5 Mai Đào xã Thượng Hà, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 XUÂN HÒA

  Mã số thuế: 5300770552 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hiền

  Địa chỉ: Bản Lụ xã Xuân Hòa, Xã Xuân Hoà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

 • TRƯỜNG MẦM NON LƯƠNG SƠN

  Mã số thuế: 5300770577 - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Sử

  Địa chỉ: Thôn Chiềng 1 xã Lương Sơn, Xã Lương Sơn, Huyện Bảo Yên, Lào Cai