• UBND XÃ TÂY TRẠCH

  Mã số thuế: 3100181718 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hùng

  Địa chỉ: Tây trạch,, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • UBND XÃ HẢI TRẠCH

  Mã số thuế: 3100181676 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hùng

  Địa chỉ: Hải trạch,, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • UBND XÃ PHÚ TRẠCH

  Mã số thuế: 3100181605 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Bằng

  Địa chỉ: Phú trạch,, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • UBND XÃ ĐỒNG TRẠCH

  Mã số thuế: 3100181556 - Đại diện pháp luật: Dương Quang Chập

  Địa chỉ: Trung đồng, Đồng trạch,, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • UBND XÃ ĐỨC TRẠCH

  Mã số thuế: 3100181517 - Đại diện pháp luật: Hồ Dữ

  Địa chỉ: Đông đức, Đức trạch,, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • UBND XÃ SƠN LỘC

  Mã số thuế: 3100181436 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Công

  Địa chỉ: Sơn lộc,, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • UBND XÃ LIÊN TRẠCH

  Mã số thuế: 3100181404 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Lâm

  Địa chỉ: Thôn Phú Hữu, Liên trạch,, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • UBND XÃ PHÚC TRẠCH

  Mã số thuế: 3100181348 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hiền

  Địa chỉ: Troóc, Phúc trạch,, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • UBND XÃ LÂM TRẠCH

  Mã số thuế: 3100181281 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sinh

  Địa chỉ: Lâm trạch,, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • UBND XÃ XUÂN TRẠCH

  Mã số thuế: 3100181242 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Vinh

  Địa chỉ: Xuân Trạch,, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • UBND XÃ SƠN TRẠCH

  Mã số thuế: 3100181203 - Đại diện pháp luật: Mai hữu Nhường

  Địa chỉ: Thôn Phong nha, sơn trạch,, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • UBND XÃ HƯNG TRẠCH

  Mã số thuế: 3100181147 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thanh

  Địa chỉ: Khương hà, Hưng trạch,, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • UBND XÃ NHÂN TRẠCH

  Mã số thuế: 3100181098 - Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh hiệp

  Địa chỉ: Nhân trạch,, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • UBND XÃ LÝ TRẠCH

  Mã số thuế: 3100181041 - Đại diện pháp luật: Lê văn thú

  Địa chỉ: Lý trạch,, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • UBND THỊ TRẤN VIỆT TRUNG

  Mã số thuế: 3100180993 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mậu Kiên

  Địa chỉ: Tiểu khu 1, thị trấn nông trường Việt trung,, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • UBND XÃ NAM TRẠCH

  Mã số thuế: 3100180954 - Đại diện pháp luật: Võ Xuân Thao

  Địa chỉ: Thôn Sao la, Nam Trạch,, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • UBND XÃ VẠN TRẠCH

  Mã số thuế: 3100180908 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Nam Trương

  Địa chỉ: Vạn trạch,, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • UBND XÃ CỰ NẪM

  Mã số thuế: 3100180859 - Đại diện pháp luật: Phan Quang Tuyến

  Địa chỉ: Xóm trung Nẫm, Cự nẫm,, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • UBND XÃ PHÚ ĐỊNH

  Mã số thuế: 3100180834 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Bang

  Địa chỉ: Thôn 6, Phú định,, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

 • UBND XÃ HOÀN TRẠCH

  Mã số thuế: 3100180792 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cẩm Lâm

  Địa chỉ: thôn Tứ Hoàn, Hoàn Trạch,, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình