• TRUỜNG CẤP 2-3 NÔNG TRƯỜNG LỆ NINH

  Mã số thuế: 3100195968 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Việt

  Địa chỉ: Thị trấn Nông trường lệ ninh,, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 • UBND XÃ NGƯ THUỶ NAM

  Mã số thuế: 3100195950 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Thiệp

  Địa chỉ: Ngư Thuỷ Nam,, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 • TRƯỜNG PTCẤP 2-3 TÂN THUỶ

  Mã số thuế: 3100195943 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Cưng

  Địa chỉ: Tân thuỷ,, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 • UBND XÃ NGƯ THUỶ BẮC

  Mã số thuế: 3100195936 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hoan

  Địa chỉ: Ngư Thuỷ Bắc,, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 • BAN TÀI CHÍNH THƯƠNG NGHIỆP LỆ THUỶ

  Mã số thuế: 3100195911 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Giang

  Địa chỉ: Thượng Giang,, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 • UBND XÃ TRƯỜNG THUỶ

  Mã số thuế: 3100195904 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức

  Địa chỉ: Trường thuỷ,, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 • PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN LỆ THUỶ

  Mã số thuế: 3100195894 - Đại diện pháp luật: Trương Đình Diên

  Địa chỉ: Thị Trấn Kiến Giang,, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 • UBND XÃ PHÚ THUỶ

  Mã số thuế: 3100195887 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hấu

  Địa chỉ: Phú thuỷ,, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 • UBND XÃ VĂN THUỶ

  Mã số thuế: 3100195862 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Dực

  Địa chỉ: Văn thuỷ,, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 • UBND XÃ MAI THUỶ

  Mã số thuế: 3100195855 - Đại diện pháp luật: Công Đức Biếc

  Địa chỉ: Mai thuỷ,, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 • UBND XÃ THÁI THUỶ

  Mã số thuế: 3100195848 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Lợi

  Địa chỉ: Thái thuỷ,, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 • UBND XÃ DƯƠNG THUỶ

  Mã số thuế: 3100195830 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Giá

  Địa chỉ: Dương thuỷ,, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 • UBND XÃ HỒNG THUỶ

  Mã số thuế: 3100195816 - Đại diện pháp luật: Phan Tién Huỳnh

  Địa chỉ: Hồng thuỷ,, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 • UBND XÃ THANH THUỶ

  Mã số thuế: 3100195809 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Sỹ

  Địa chỉ: Thanh thuỷ,, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 • UBND XÃ CAM THUỶ

  Mã số thuế: 3100195799 - Đại diện pháp luật: Võ văn Hữu

  Địa chỉ: Cam thuỷ,, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 • UBND XÃ TÂN THUỶ

  Mã số thuế: 3100195781 - Đại diện pháp luật: Trần Công ích

  Địa chỉ: Tân thuỷ,, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 • UBND XÃ SEN THUỶ

  Mã số thuế: 3100195767 - Đại diện pháp luật: Nguyễn văn Hiểu

  Địa chỉ: Sen thuỷ,, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 • UBND XÃ HƯNG THUỶ

  Mã số thuế: 3100195710 - Đại diện pháp luật: Võ Huy Kiềm

  Địa chỉ: Hưng thuỷ,, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 • UBND THỊ TRẤN KIẾN GIANG

  Mã số thuế: 3100195686 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trung Huy

  Địa chỉ: TT kiến giang,, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 • UBND XÃ XUÂN THUỶ

  Mã số thuế: 3100195647 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Lo

  Địa chỉ: Xuân thuỷ,, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình