Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON MÙ SANG

Địa chỉ: Mù Sang, Xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200096035

TRƯỜNG TH DÀO SAN

Địa chỉ: Dào San, Xã Dào San, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200096028

TRƯỜNG PTDTBTTH MA LY PHO

Địa chỉ: Ma Ly Pho, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200096010

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 1 SIN SUỐI HỒ

Địa chỉ: Sin Súi Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200096003

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG SO

Địa chỉ: Mường So, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095994

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHỔNG LÀO

Địa chỉ: Khổng lào, Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095987

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 2 HUỔI LUÔNG

Địa chỉ: Huổi Luông, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095955

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC MÙ SANG

Địa chỉ: Mù Sang, Xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095948

TRƯỜNG MẦM NON KHỔNG LÀO

Địa chỉ: Khổng Lào, Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095930

TRƯỜNG MẦM NON HOANG THÈN

Địa chỉ: Hoang Thèn, Xã Hoang Thèn, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095923

CÔNG TY TNHH MTV MINH QUÂN

Địa chỉ: Số nhà 122, tổ 3, Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095962

TRƯỜNG PTDTBT THCS VÀNG MA CHẢI

Địa chỉ: Bản Sì Choang, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095916

TRƯỜNG THCS MỒ SÌ SAN

Địa chỉ: Mồ Si San, Xã Mồ Sì San, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095909

TRƯỜNG PTDTBT THCSTUNG QUA LÌN

Địa chỉ: Tung Qua Lìn, Xã Tông Qua Lìn, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095899

TRƯỜNG PTDTBT THCS PA VÂY SỬ

Địa chỉ: Pa vây Sử, Xã Pa Vây Sử, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095881

TRƯỜNG THCS BẢN LANG

Địa chỉ: Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095874

TRƯỜNG PTDTBT THCS HOANG THÈN

Địa chỉ: Hoang Thèn, Xã Hoang Thèn, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095867

TRƯỜNG PTDTBT THCS DÀO SAN

Địa chỉ: Bản Hợp II, Xã Dào San, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095842

TRƯỜNG MẦM NON SÌ LỞ LẦU

Địa chỉ: Bản Gia Khâu, Xã Sì Lờ Lầu, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095722

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 3 HUỔI LUÔNG

Địa chỉ: Huổi Luông, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095747

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS MÙ SANG

Địa chỉ: Mù Sang, Xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095793

TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC SÌ LỜ LẦU

Địa chỉ: Bản Xin Chải, Xã Sì Lờ Lầu, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095715

TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC VÀNG MA CHẢI

Địa chỉ: Vàng Ma Chải, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095698

TRƯỜNG THCS MƯỜNG SO

Địa chỉ: Mường So, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095810

TRƯỜNG PTDTBT THCS SIN SUỐI HỒ

Địa chỉ: Sin Suối Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095803

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC TUNG QUA LÌN

Địa chỉ: Tung Qua Lìn, Xã Tông Qua Lìn, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095673

TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC PA VÂY SỬ

Địa chỉ: Pa Vây Sử, Xã Pa Vây Sử, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095680

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC SỐ 2 BẢN LANG

Địa chỉ: Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095666

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC SỐ 1 BẢN LANG

Địa chỉ: Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095659

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÚC LAI CHÂU

Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095828

TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC LẢN NHÌ THÀNG

Địa chỉ: Lản Nhì Thàng, Xã Lản Nhì Thảng, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095786

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

Địa chỉ: Thôn pa So, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095779

TRƯỜNG THCS MA LY CHẢI

Địa chỉ: Ma Ly Chải, Xã Ma Li Chải, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095761

TRƯỜNG PTDTBT TRUNG HỌC CƠ SỞ SÌ LỞ LẦU

Địa chỉ: Bản Xin Chải, Xã Sì Lờ Lầu, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095754

TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC SỐ 2 NẬM XE

Địa chỉ: Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Mã số thuế: 6200095835

Thông tin công ty Tra cứu thông tin công ty Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp Tra cứu thông tin người nộp thuế  chữ ký số giá rẻ thiết kế web giá rẻ