Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM GIA PHÁT ĐẮK NÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 2.,, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM GIA PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: Bon Pang So, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN THÀNH ĐẠT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG LAN GIA BẢO

Địa chỉ: Tổ dân phố 9, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG LAN GIA BẢO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY DỰNG HOÀNG PHÚC

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY DỰNG HOÀNG PHÚC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÔNG NHẬT KHANG

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Kiến Thành, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÔNG NHẬT KHANG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HAN FARM

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk R, Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HAN FARM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHI HÙNG

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHI HÙNG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH PHÁT

Địa chỉ: Số 14 Điểu Ong, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH PHÁT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG VUI ĐẮK G'LONG

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG VUI ĐẮK G'LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH ĐẶNG GIA

Địa chỉ: Số 61, Thôn Thanh Sơn, Xã Ea Pô, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH ĐẶNG GIA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT LONG ĐẮK NÔNG

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT LONG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI LOAN QUYÊN

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI LOAN QUYÊN

CÔNG TY TNHH MTV TV-TK XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC THỊNH

Địa chỉ: Tổ 10, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV TV-TK XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC THỊNH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN THỊNH VƯỢNG

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ GIA NGHĨA

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ GIA NGHĨA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG HỪNG ĐÔNG

Địa chỉ: Bon N'Doh, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG HỪNG ĐÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHĂN NUÔI TÂN PHONG

Địa chỉ: Số 78 Lê Thánh Tông, Tổ 4, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHĂN NUÔI TÂN PHONG

BQLDA �NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS KHU VỰC TIỂU VÙNG MÊ CÔNG MỞ RỘNG" TỈNH ĐẮK NÔNG

Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: BQLDA �NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS KHU VỰC TIỂU VÙNG MÊ CÔNG MỞ RỘNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TÒNG LY TÂY NGUYÊN

Địa chỉ: Thôn Đức Hòa, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TÒNG LY TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC KHANG

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC KHANG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG PHÁT ĐẮK NÔNG

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  HƯNG PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ESG LAND ĐẮK NÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ESG LAND ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH HẢI KIẾN AN

Địa chỉ: Thôn Quảng Hợp, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH HẢI KIẾN AN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIỀN HƯỜNG

Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIỀN HƯỜNG

HỢP TÁC XÃ ĐAN THÊU THANH HẰNG

Địa chỉ: số 47 đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ ĐAN THÊU THANH HẰNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÌNH GIANG ĐẮK NÔNG

Địa chỉ: Thôn 11A, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÌNH GIANG ĐẮK NÔNG

HỘI NGƯỜI MÙ HUYỆN CƯ JÚT

Địa chỉ: TT Eatling, Thị trấn Ea T, Ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: HỘI NGƯỜI MÙ HUYỆN CƯ JÚT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI NAM KINH

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI NAM KINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG THẮNG ĐẮK NÔNG

Địa chỉ: Bon Mê Ra, Xã Quảng Tân, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG THẮNG ĐẮK NÔNG

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUỐC ANH

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUỐC ANH

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ QUYẾT TÂM

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Sin, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ QUYẾT TÂM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KYO

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KYO

CÔNG TY TNHH MTV VY NGUYỄN

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV VY NGUYỄN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN VỸ

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN VỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XANH GREENTECH

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Kiến Thành, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XANH GREENTECH

Thông tin công ty Tra cứu thông tin công ty Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp Tra cứu thông tin người nộp thuế  chữ ký số giá rẻ thiết kế web giá rẻ