• HỢP TÁC XÃ HẢI THÀNH

  Mã số thuế: 4800896696 - Đại diện pháp luật: Trương Mạnh Hải

  Địa chỉ: SN 035, Tổ 24, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

 • VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CHI NHÁNH THẠCH AN

  Mã số thuế: 4800745418-008 - Đại diện pháp luật: Nông Xuân Hòa

  Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

 • HTX CẢI VIÊN

  Mã số thuế: 4800898686 - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Trường

  Địa chỉ: xóm Chông Mạ, Xã Cải Viên, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

 • BAN QUẢN LÝ CHỢ PHƯỜNG ĐỀ THÁM

  Mã số thuế: 4800898728 - Đại diện pháp luật: Phan Thái Học

  Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

 • TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO HUYỆN HÒA AN

  Mã số thuế: 4800898781 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tuyến

  Địa chỉ: Tổ 2, Phố B, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

 • BAN QUẢN LÝ CHỢ PHƯỜNG TÂN GIANG

  Mã số thuế: 4800899009 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Minh Thiên

  Địa chỉ: Tổ 6, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

 • BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN HỖ TRỢ KINH DOANH CHO NÔNG HỘ (CSSP) TỈNH CAO BẰNG

  Mã số thuế: 4800899231 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Tùng

  Địa chỉ: Số 30, phố Xuân Trường, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

 • HỢP TÁC XÃ TÂN ANH

  Mã số thuế: 4800899270 - Đại diện pháp luật: Hoàng Công Tưởng

  Địa chỉ: Lũng Hoài, Xã Đức Quang, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

 • HTX HOÀNG THƯƠNG

  Mã số thuế: 4800899697 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Thương

  Địa chỉ: Tổ Xuân Lộc, Thị trấn Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

 • TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG KHÊ

  Mã số thuế: 4800176225-001 - Đại diện pháp luật: Hà Xuân Lâm

  Địa chỉ: Nà báng, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

 • CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN HÒA AN

  Mã số thuế: 4800900455 - Đại diện pháp luật: Dương Quỳnh Như

  Địa chỉ: Khu Hoằng bó, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

 • HTX ĐIỆN LƯƠNG

  Mã số thuế: 4800902396 - Đại diện pháp luật: Đinh Đăng Điện

  Địa chỉ: Số nhà B51, Tổ Xuân Đại, Thị trấn Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

 • PHÒNG TƯ PHÁP

  Mã số thuế: 4800902685 - Đại diện pháp luật: Tô Đức Thắng

  Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

 • CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT THÁI NGUYÊN

  Mã số thuế: 4601300598-001 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tiến

  Địa chỉ: Số nhà 072, tổ 3, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

 • CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÀNH HÀ

  Mã số thuế: 4800143149-002 - Đại diện pháp luật: Chu Minh Thành

  Địa chỉ: Số nhà 01, khu I, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

 • CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG MẠNH GIANG

  Mã số thuế: 4800154983-002 - Đại diện pháp luật: Trần Thu Phương

  Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

 • PHÒNG NỘI VỤ

  Mã số thuế: 4800905284 - Đại diện pháp luật: Nông Công Huấn

  Địa chỉ: Phòng Nội Vụ, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

 • PHÒNG DÂN TỘC

  Mã số thuế: 4800905492 - Đại diện pháp luật: Hứa Văn Thánh

  Địa chỉ: Phòng dân tộc huyện Thông Nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

 • CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM - CHI NHÁNH CAO BẰNG

  Mã số thuế: 0106181807-154 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Quân

  Địa chỉ: Tổ 08, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

 • HTX TIÊN PHONG

  Mã số thuế: 4800905767 - Đại diện pháp luật: Bế Sầm Thiện

  Địa chỉ: Nà tốm, Xã Vĩnh Quang, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng