• HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP NAM TUẤN

  Mã số thuế: 4800919865 - Đại diện pháp luật: Mã Nông Viên

  Địa chỉ: Xóm Nà Ban, Pác Muổng,, Xã Nam Tuấn, Huyện Hoà An, Cao Bằng

 • CÔNG TY TNHH LONG ĐÀM 668

  Mã số thuế: 4800919907 - Đại diện pháp luật: Đàm Thế Trí

  Địa chỉ: Số nhà 004, Tổ 7,, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

 • HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN DICH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐƯỜNG LONG

  Mã số thuế: 4800919826 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thắm

  Địa chỉ: Tổ Xuân Đại,, Thị trấn Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

 • HTX HỢP LONG

  Mã số thuế: 4800864912 - Đại diện pháp luật: Long Văn Vinh

  Địa chỉ: Xóm Đã Vĩ Dưới, Xã Quốc Phong, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

 • CHI CỤC THUẾ

  Mã số thuế: 4800865320 - Đại diện pháp luật: La Minh An

  Địa chỉ: Khu I, Th� tr�n Tr� L�nh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

 • PHÒNG DÂN TỘC

  Mã số thuế: 4800867790 - Đại diện pháp luật: Nông Đức Thuận

  Địa chỉ: Phố mới, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

 • HTX ÁN LẠI

  Mã số thuế: 4800868917 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tư

  Địa chỉ: Xóm án Lại, Xã Nguyễn Huệ, Huyện Hoà An, Cao Bằng

 • HTX ĐẠI NHÂN

  Mã số thuế: 4800869572 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Nhân

  Địa chỉ: Xóm Bản Hía, Th� tr�n Tr� L�nh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

 • HTX HỢP NHẤT

  Mã số thuế: 4800870874 - Đại diện pháp luật: Lã Văn Ninh

  Địa chỉ: Xóm Bản Pát II, X� Cao Ch��ng, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

 • HTX THÀNH ĐẠT

  Mã số thuế: 4800876178 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Lợi

  Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

 • PHÒNG TƯ PHÁP

  Mã số thuế: 4800885091 - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Vũ

  Địa chỉ: Pác Tò, Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

 • PHÒNG DÂN TỘC

  Mã số thuế: 4800885503 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tuyển

  Địa chỉ: Số 032 Phố Đàm Quang Trung, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

 • PHÒNG TƯ PHÁP

  Mã số thuế: 4800889603 - Đại diện pháp luật: Ma Thế Cường

  Địa chỉ: Khu I, Th� tr�n Tr� L�nh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

 • VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CHI NHÁNH PHỤC HÒA

  Mã số thuế: 4800745418-006 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Nghĩa

  Địa chỉ: TT Hòa Thuận, Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

 • THANH TRA HUYỆN

  Mã số thuế: 4800890750 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tình

  Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

 • VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CHI NHÁNH BẢO LÂM

  Mã số thuế: 4800745418-004 - Đại diện pháp luật:

  Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

 • VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CHI NHÁNH HẠ LANG

  Mã số thuế: 4800745418-011 - Đại diện pháp luật:

  Địa chỉ: TT.Thanh Nhật, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

 • HTX KIM ĐỒNG

  Mã số thuế: 4800894226 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Chương

  Địa chỉ: Xóm Nà Mạ, Xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

 • PHÒNG DÂN TỘC

  Mã số thuế: 4800895029 - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Yến

  Địa chỉ: Pò Kham, Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

 • HTX CƯỜNG THỊNH

  Mã số thuế: 4800896142 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tân

  Địa chỉ: Tổ 1, Phố B, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng