Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Cao Bằng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGỌC XUÂN

Địa chỉ: Sn 045, Tổ 17, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904805

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH THỊNH CAO BẰNG

Địa chỉ: Xóm 3, Nam Phong, Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904837

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA CHUNG

Địa chỉ: Số 019, Tổ 3, Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904869

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SÔNG HIẾN

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904731

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÒA CHUNG

Địa chỉ: Số 059, Tổ 6, Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904851

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN BẢO LẠC

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904717

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN AN

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904844

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN BẢO LẠC

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904724

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XUÂN

Địa chỉ: Tổ 24, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904964

TRƯỜNG MẦM NON SÔNG BẰNG

Địa chỉ: Tổ 16, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904957

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ XUÂN

Địa chỉ: Sông Bằng, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904932

TRƯỜNG TIỂU HỌC SÔNG HIẾN 1

Địa chỉ: Tổ 20, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904876

TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN HÀ QUẢNG

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Hòa, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904918

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BẢO LẠC

Địa chỉ: , , Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904900

TRẠM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN LÂM HUYỆN HÀ QUẢNG

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Hòa, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904925

TRƯỜNG TIỂU HỌC SÔNG HIẾN 2

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904883

BAN QUẢN LÝ CHỢ TRUNG TÂM THỊ TRẤN BẢO LẠC

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904989

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH CAO BẰNG

Địa chỉ: 070 B, Vườn Cam, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800901025

QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Địa chỉ: 126 Phố Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800901850

CÔNG TY TNHH VŨ KHÁNH CAO BẰNG

Địa chỉ: Tổ 19, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800903128

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP GIANG

Địa chỉ: Tổ 29, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904636

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỢP GIANG THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Địa chỉ: Tổ 32, Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904629

TRƯỜNG MẦM NON 1 - 6 THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Địa chỉ: Tổ 10, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904643

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN BẢO LẠC

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904650

TRƯỜNG MẦM NON 3 - 10 THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Địa chỉ: Số 004, Phố Nguyễn Du, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904604

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIAO HÀNG NHANH - CHI NHÁNH CAO BẰNG

Địa chỉ: Số 34, Tổ 22, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 0311907295-066

TRƯỜNG MẦM NON TỰ DO

Địa chỉ: Xóm Co Rào, Xã Tự Do, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904587

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG HẢI

Địa chỉ: Xóm Cốc Lùng, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904555

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI CAO BẰNG

Địa chỉ: Tổ 11, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904562

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÚC BẢO MINH

Địa chỉ: Xóm Bản Ngà, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904509

TRƯỜNG PTCS PHÚC SEN

Địa chỉ: Xóm Tình Đông, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904516

TRƯỜNG THCS ĐỘC LẬP

Địa chỉ: Xón Nà Sao, Xã Độc Lập, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904548

TRƯỜNG PTCS QUỐC DÂN

Địa chỉ: Xóm Dìa Dưới, Xã Quốc Dân, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904530

TRƯỜNG THCS BÌNH LĂNG

Địa chỉ: Xom Khung Lũng, Xã Bình Lăng, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904523

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH THƯỜNG

Địa chỉ: Số nhà 80, tổ 11, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800904474

Thông tin công ty Tra cứu thông tin công ty Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp Tra cứu thông tin người nộp thuế  chữ ký số giá rẻ thiết kế web giá rẻ