Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Cao Bằng

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG HUYỆN HOÀ AN

Địa chỉ: Thị trấn Nước Hai,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135814

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG

Địa chỉ: Số 35, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135677

SỞ KẾ HOACH & ĐẦU TƯ TỈNH CAO BẰNG

Địa chỉ: Phố xuân trường, P. Hợp giang,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135652

SỞ CÔNG NGHIỆP TỈNH CAO BẰNG

Địa chỉ: Đường Hoàng Đình Giong, P. Hợp giang,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135645

NHÀ KHÁCH HUYỆN UỶ TRÙNG KHÁNH

Địa chỉ: Thị trấn Trùng khánh,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135571

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HỢP GIANG

Địa chỉ: Phố Bế văn Đàn, Phường Hợp giang, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135532

HỢP TÁC XÃ NHƯ Ý HỒNG PHÁT

Địa chỉ: Xã Duyệt trung,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135490

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGỌC XUÂN

Địa chỉ: Xã Ngọc xuân,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135229

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG DUYỆT TRUNG

Địa chỉ: Xã Duyệt trung, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135211

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN GIANG

Địa chỉ: Phường Tân giang,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135204

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG SÔNG HIẾN.

Địa chỉ: Phường Sông hiến,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135194

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG SÔNG BẰNG

Địa chỉ: Phường Sông bằng, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135187

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HOÀ CHUNG

Địa chỉ: Nà gà, Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135162

DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG DOANH MINH

Địa chỉ: Phố Hoà Bình, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135148

DOANH NGHIỆP THÀNH NHÂN

Địa chỉ: Phố Hoà Bình, Thị trấn Quảng uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800134585

CÔNG AN THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Địa chỉ: Thị xã Cao Bằng,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800133729

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUỐC TOÀN

Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800133694

BAN QUẢN LÝ NƯỚC SINH HOẠT HOÀ AN

Địa chỉ: Khu A, Thị trấn Nước hai,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800132877

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN ĐÔNG

Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800132852

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH CAO BẰNG

Địa chỉ: Phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800132524

HỢP TÁC XÃ KHANG BÌNH

Địa chỉ: A213, tổ 12, Phường Tân giang,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800132411

DOANH NGHIỆP TN XÂY LẮP ĐIỆN TUYẾN NGA

Địa chỉ: Số nhà 074,tổ 15, phố Hiến Giang, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800132203

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BÌNH TIẾN

Địa chỉ: Tổ 3, Km5, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800132115

TRUNG TÂM BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH CAO BẰNG

Địa chỉ: Phố Bế Văn Đàn, Phường hợp giang,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800132041

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 1101S

Địa chỉ: Km 4, đường Phai Khắt Nà Ngần, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800132034

CỤC HẢI QUAN TỈNH CAO BẰNG

Địa chỉ: Phố cũ, Phường hợp giang,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800132027

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH CAO BẰNG

Địa chỉ: Phố Cũ, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800132002

SỞ ĐỊA CHÍNH CAO BẰNG

Địa chỉ: Phố Bế Văn Đàn, Phường hợp giang,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800131993

SỞ VĂN HOÁ CAO BẰNG

Địa chỉ: Phường hợp giang,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800131986

PHÒNG NGHIỆP VỤ THUỘC SỞ Y TẾ CAO BẰNG

Địa chỉ: Phường Hợp giang,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800131979

CÔNG AN TỈNH CAO BẰNG

Địa chỉ: Phường Tân Giang,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800131954

CHI CỤC THÚ Y TỈNH CAO BẰNG

Địa chỉ: Phố Kim Đồng, Phường hợp giang,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800131947

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TỈNH CAO BẰNG

Địa chỉ: SN 060, phố Cũ, phường Hợp Giang,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800131922

SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH CAO BẰNG

Địa chỉ: Đường Hoàng Đình Giong, Phường hợp giang,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800131915

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT TỈNH CB

Địa chỉ: Phường Ngọc Xuân, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800131908

Thông tin công ty Tra cứu thông tin công ty Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp Tra cứu thông tin người nộp thuế  chữ ký số giá rẻ thiết kế web giá rẻ