Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Cao Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CAO THĂNG

Địa chỉ: UBND Xã Cao Thăng,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800136180

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CẢNH TIÊN

Địa chỉ: UBND Xã Cảnh tiên,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800136173

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC HỒNG

Địa chỉ: UBND Xã Đức hồng,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800136166

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THÔNG HUỀ

Địa chỉ: UBND Xã Thông huề,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800136159

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRUNG PHÚC

Địa chỉ: UBND Xã Trung phúc, Xã Trung Phúc, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800136141

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LĂNG HIẾU

Địa chỉ: UBND Xã Lăng hiếu,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800136134

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KHÂM THÀNH

Địa chỉ: UBND Xã Khâm thành, Xã Khâm Thành, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800136127

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÌNH PHONG

Địa chỉ: UBND Xã Đình phong,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800136102

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CHÍ VIỄN

Địa chỉ: UBND Xã Chí viễn,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800136092

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHONG CHÂU

Địa chỉ: UBND Xã Phong châu,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800136085

VĂN PHÒNG CHI CỤC THUẾ

Địa chỉ: Thị trấn Nước hai,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800136078

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NAM TUẤN

Địa chỉ: Xã Nam tuấn,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800136060

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH LONG

Địa chỉ: Xóm Thua khau, Xã Bình long,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800136053

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẾ TRIỀU

Địa chỉ: Xã Bế triều,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800136046

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI TIẾN

Địa chỉ: Xã Đại tiến,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800136039

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ AN

Địa chỉ: Thị trấn Nước hai,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800136021

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGŨ LÃO

Địa chỉ: Xã Ngũ lão,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800136007

UỶ BAN NHÂN DÂ XÃ HÀ TRÌ

Địa chỉ: Xã Hà trì,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135998

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CHU TRINH

Địa chỉ: Xã Chu trinh,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135980

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH QUANG

Địa chỉ: Xã Vĩnh quang,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135973

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG ĐẠO

Địa chỉ: Phố Cao Bình, Xã Hưng đạo,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135966

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỀ THÁM

Địa chỉ: Xã Đề thám,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135959

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRƯƠNG LƯƠNG

Địa chỉ: Xã Trương lương,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135934

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CÔNG TRỪNG

Địa chỉ: Xóm lũng diểu, Xã Công trừng,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135927

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG TRUNG

Địa chỉ: Xóm Khuổi khoang, Xã Quang trung,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135902

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LONG

Địa chỉ: Xóm phia gào, Xã Đức long,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135892

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN NƯỚC HAI

Địa chỉ: Thị trấn Nước hai,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135885

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRƯNG VƯƠNG

Địa chỉ: Xóm Cốc Phát, Xã Trưng vương,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135878

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG NAM

Địa chỉ: xã Hồng nam,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135860

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: xã Bình dương,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135853

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Địa chỉ: Hoà an,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135846

CÔNG AN HUYỆN HOÀ AN

Địa chỉ: Khu Hoằng bó, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135821

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG HUYỆN HOÀ AN

Địa chỉ: Thị trấn Nước Hai,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135814

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG

Địa chỉ: Số 35, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135677

SỞ KẾ HOACH & ĐẦU TƯ TỈNH CAO BẰNG

Địa chỉ: Phố xuân trường, P. Hợp giang,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế: 4800135652

Thông tin công ty Tra cứu thông tin công ty Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp Tra cứu thông tin người nộp thuế  chữ ký số giá rẻ thiết kế web giá rẻ