• PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  Mã số thuế: 4700187791 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Kinh

  Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Ba Bể,, Huyện Ba Bể, Bắc Cạn

 • TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

  Mã số thuế: 4700187784 - Đại diện pháp luật:

  Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn

 • PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

  Mã số thuế: 4700187777 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Sang

  Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn

 • HỘI CỰU CHIẾN BINH

  Mã số thuế: 4700184818 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Vọng

  Địa chỉ: Tiểu khu 9,, Huyện Ba Bể, Bắc Cạn

 • PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Mã số thuế: 4700184790 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hoa

  Địa chỉ: TK7 Thị trấn Chợ Rã,, Huyện Ba Bể, Bắc Cạn

 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI ĐƯỜNG

  Mã số thuế: 4700178719 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Hải

  Địa chỉ: Thôn Nà Lùng, xã Lương Bằng,, Huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn

 • PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

  Mã số thuế: 4700174256 - Đại diện pháp luật: Hà Đức Huấn

  Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Chợ Mới,, Huyện Chợ mới, Bắc Cạn

 • TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

  Mã số thuế: 4700173710 - Đại diện pháp luật: Nông Anh Dũng

  Địa chỉ: Tổ dân phố A, Thị trấn Yến Lạc,, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

 • PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  Mã số thuế: 4700172499 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lan

  Địa chỉ: Xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn

 • BẢO HIỂM XÃ HỘI

  Mã số thuế: 4700169633 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Hiến

  Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Chợ Mới,, Huyện Chợ mới, Bắc Cạn

 • PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG

  Mã số thuế: 4700169538 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đông

  Địa chỉ: Tổ 1 Thị trấn Chợ Mới,, Huyện Chợ mới, Bắc Cạn

 • CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT

  Mã số thuế: 4700162860 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Ngân

  Địa chỉ: Tổ 13, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn

 • CÔNG TY TNHH QUANG MINH

  Mã số thuế: 4700160616 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Mẫn

  Địa chỉ: Thôn Nà Pì, Xã Liêm Thuỷ,, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG HÀ

  Mã số thuế: 4700159233 - Đại diện pháp luật: Hà Phương Quỳnh

  Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân,, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn

 • TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

  Mã số thuế: 4700150791 - Đại diện pháp luật: Lưu Duy Hậu

  Địa chỉ: Phường Minh Khai,, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn

 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH NAM

  Mã số thuế: 4700150618 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Choát

  Địa chỉ: Tổ 11, Phường Sông Cầu,, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn

 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH BÌNH

  Mã số thuế: 4700144928 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Bình

  Địa chỉ: Xã Thanh Bình,, Huyện Chợ mới, Bắc Cạn

 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN HÀ

  Mã số thuế: 4700141606 - Đại diện pháp luật: Trần Nam Hải

  Địa chỉ: Tổ 11A Thị Trấn Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn

 • PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

  Mã số thuế: 4700125361 - Đại diện pháp luật: Lục Văn Hoan

  Địa chỉ: Xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn

 • PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

  Mã số thuế: 4700125185 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn

  Địa chỉ: Thị trấn Chợ Mới,, Huyện Chợ mới, Bắc Cạn