Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bắc Cạn

TRƯỜNG MẦM NON CÔNG BẰNG

Địa chỉ: THôN Nà CHảO, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700261879

TRƯỜNG PTDT BT THCS CÔNG BẰNG

Địa chỉ: Nà CHảO, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700261893

TRƯỜNG PTDT BT TH CÔNG BẰNG

Địa chỉ: Nà CHảO, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700261886

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỨ QUÝ BA BỂ

Địa chỉ: Thôn Nà Mô II, Xã Địa Linh, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700261861

CÔNG TY CỔ PHẦN TN GREEN

Địa chỉ: Số nhà 244, Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700261847

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KFW8 HUYỆN CHỢ MỚI

Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700261822

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN MINH

Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700261678

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔNG MỚI TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ: Số 13, Đường Trường Chinh, tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700261653

TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Địa chỉ: Tổ 2B, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700242428

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Địa chỉ: Thị Trấn Phủ Thông, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700241985

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Địa chỉ: Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700241671

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700230302

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700230292

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Địa chỉ: , P. Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700204373

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Địa chỉ: Tiểu khu 9, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700190360

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ: Tổ 3, Đồng Sơn, thị trấn Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700189887

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Địa chỉ: Tổ 2B, thị trấn Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700189823

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị Trấn Chợ Rã,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700189220

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Tổ ND Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc,, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700189037

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700188876

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Địa chỉ: Thị trấn Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700188266

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Địa chỉ: Xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700188033

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Địa chỉ: Xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700187914

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700187826

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Ba Bể,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700187791

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700187784

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700187777

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Địa chỉ: Tiểu khu 9,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700184818

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: TK7 Thị trấn Chợ Rã,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700184790

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI ĐƯỜNG

Địa chỉ: Thôn Nà Lùng, xã Lương Bằng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700178719

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Chợ Mới,, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700174256

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Địa chỉ: Tổ dân phố A, Thị trấn Yến Lạc,, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700173710

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ: Xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700172499

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Chợ Mới,, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700169633

PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG

Địa chỉ: Tổ 1 Thị trấn Chợ Mới,, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700169538

Thông tin công ty Tra cứu thông tin công ty Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp Tra cứu thông tin người nộp thuế  chữ ký số giá rẻ thiết kế web giá rẻ